Opvang van 0 tot 3 jaar - Betaalbaar voor iedereen!

Plaatsje aanvragen

 

Online aanvraagformulier

 

Heb je na het lezen van ons huishoudelijk reglement of na kennismaking met Snuffel zin gekregen om je kindje aan ons toe te vertrouwen?  Vul dan dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en klik op 'Verzend'! 

!Opgelet: deze aanvraag is géén bevestiging van de reservering, maar wordt eerst intern behandeld. 
(Je kan het aanvraagformulier ook downloaden onder 'Of download aanvraagformulier': kies dan digitaal of handmatig in te vullen aanvraagformulier)

De organisator verbindt zich ertoe om de bescherming van de persoonsgegevens van alle kinderen en hun gezin te garanderen.  In onze privacyverklaring in HR bijlage 2  van ons huishoudelijk reglement vind je daarover meer informatie.

 

Heb je hulp nodig?  Kom gerust naar Snuffel en dan vullen we het samen met jou in...

 

Onder het punt 'WETTELIJKE VOORRANGSKENMERKEN' moet je aanvinken wat voor jou van toepassing is.  Omdat wij, door het werken volgens het IKT-systeem (inkomenstarief), een sociale economische en pedagogische functie vervullen, zullen wij een opnamebeleid voeren, gebaseerd op enkele voorrangsregels, zoals geformuleerd in het Subsiediebesluit van 22 november 2013.

Wanneer jou gezin voldoet aan 2 van de wettelijke voorrangskenmerken, kun je voorrang krijgen op mogelijke beschikbare plaatsjes.  Zo dragen we bij tot een rechtvaardigere samenleving waarin álle gezinnen een kans krijgen op kwalitatieve opvang.  Ook gezinnen die aan geen enkel voorrangskenmerk voldoen (zowel wettelijke als huisvoorrangskenmerken), hebben zeker ook kans op een opvangplaats bij Snuffel.  Verder info vind je terug in het huishoudelijk reglement.

 

HUISVOORRANGSKENMERKEN zijn:

- kindjes waarvan reeds een broer of zus aanwezig is (geweest)

- kindjes die volle dagen komen (> 5 uur)

- kindjes die geen maanden overslaan

- kindjes die 3, 4 of 5 dagen per week komen

- naargelang het gewenste opvangplan aansluit bij de vrije plaatsen

- reeds ingeschreven kindjes die nog een dagje te kort komen

 

GEGEVENS KIND

 
 

GEGEVENS OUDER 1 (diegene die kind ten laste heeft: op die naam komen de facturen en het fiscaal attest)

GEGEVENS OUDER 2 (verplicht in te vullen indien aanwezig)

WETTELIJKE VOORRANGSKENMERKEN

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OPVANGAANVRAAG

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Door op de knop 'Verzenden' te klikken, verklaar ik dat bovenstaande gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn ingevuld. Indien gevraagd, kan ik bewijzen voorleggen.

code Code refresh
* verplicht veld