Kinderopvang voor snuffeltjes van 0 tot 3 jaar

 

Snuffel is geopend sinds 2008 en biedt plaats aan 18 kindjes tussen 0 en 3 jaarIn onze opvang is er één leefgroep, één groep waar de baby's en peuters heel hun Snuffelcarrière in dezelfde vertrouwde omgeving met dezelfde vertrouwde begeleiders kunnen opgroeien.  De baby’s hebben echter wel een veilige afgescheiden babyhoek. Deze verticale leefgroep zorgt ervoor dat elk kind breder kan spelen en ontwikkelen dan enkel in het leeftijdsgebonden aanbod, het kan kiezen wat best bij hem aansluit en leert met verschillende leeftijden omgaan.  Wij hanteren voor al onze ouders het inkomenstarief.

  

Elke dag geven we het beste van onszelf om jullie baby’s en peuters in een warme familiale sfeer op te vangen.  Gezelligheid, plezier en een hechte band met elk kind staan bij ons voorop.  We willen elk kind het gevoel geven dat hij of zij er toe doet en dat hij of zij competent is.  Hun talenten gaan we samen ontdekken door voor de kinderen een pedagogisch klimaat te creëren dat hen aanzet tot zelf nadenken, creativiteit, zelf-ontdekkend leren en diepgaande zelfontwikkeling, steeds aansluitend aan hun eigen unieke vaardigheden en interesses, hun eigen unieke pad in de ontwikkeling.  Dit alles toegedekt met een warm dekentje van nabijheid, aandacht en liefde. 

 

Elke ouder proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen in de opvoeding van hun kind, alsook in hun maatschappelijke en sociale participatie.  Daarnaast staan we klaar om hen informationele en emotionele steun te bieden.  In onze samenwerking met de ouders trachten we een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen waarin open en eerlijke communicatie centraal staan, waarin we aandacht en respect hebben voor elkaars beleving en inbreng.  We onthalen de ouders in een inclusieve omgeving waarin ieder individu zich welkom voelt, ongeacht geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, ethische of maatschappelijke afkomst, vermogen, beperking, gezinsvorm of andere omstandigheid.  We hanteren een democratische aanpak, waarbij we elke ouder zoveel mogelijk betrekken bij de werking van de opvang en de opvoeding van hun kind.  Bovenop dit alles hebben we extra aandacht voor kwetsbare gezinnen

 

Stijn is een gekwalificeerde begeleider door zijn afgeronde studierichting ‘Sociaal en technische wetenschappen’ in het secundair onderwijs.  Daarbovenop beschikt hij nog over een attest ‘Dagopvang jonge kinderen’.  Stijn staat dagelijks van opening tot sluiting in de opvang en gebruikt zijn humor en babbelkunsten om met de kinderen en hun ouders een sterke vertrouwensrelatie op te bouwen.

Linsy is ook een gekwalificeerde begeleidster door haar diploma ‘Kleuterleidster’ uit het hoger onderwijs en heeft daarnaast ook het attest ‘Dagopvang jonge kinderen’.  Linsy werkt deeltijds in de opvang en de resterende tijd besteedt zij aan het administratieve en logistieke luik.  Linsy gebruikt vooral haar moederhart in de omgang met de kindjes en brengt hen al zingend de dag door.  Aanbod afstemmen zodat kinderen worden aangezet tot creatief nadenken, tot zelf doen en tot zelfontwikkeling, is één van haar kwaliteiten.

Shana beschikt ook over de nodige kwalificatievereisten, behaald in het volwassenenonderwijs, waardoor werken in de kinderopvang een heel bewuste keuze is.  Ook zij, als moeder van 2 kindjes, laat vooral haar hart spreken om in te spelen op de noden en behoeften van de kindjes.  Zij is zeer zorgzaam, lief en geduldig. 

We onderwerpen ons regelmatig aan (zelf-)evaluaties en volgen vormingen om onszelf en onze werking te verbeteren.

 

 

Wil je onze kindjes 'in actie' zien of ons volgen?  Klik dan onderaan op het facebook- of instragramicoontje! 
Er is nog een besloten facebookgroep voor ouders en naaste familieleden waarin dagelijks/wekelijks foto's van hun (herkenbare) kindjes gepost worden

 

Wil je meer weten over onze werking, visie en prijsbeleid? 
Lees dan snel het huishoudelijk reglement en/of kom ons kwaliteitshandboek inkijken in de opvang!

...Of contacteer ons (zie 'parkeren en contact')