Voor snuffeltjes van 0 tot 3 jaar !

 

In 2008 werd onze droom geboren: Snuffel 1 ! …een kinderopvang in Sint-Jozef Olen voor 18 kindjes tussen 0 en 3 jaar.  Wij, Linsy en Stijn, zorgden jarenlang voor onze snuffeltjes met veel liefde en persoonlijke aandacht.  Ook onze ouders kwamen/komen geen aandacht te kort, want elke morgen en elke avond is er ruimte voor een gezellige babbel.  Door onze kwalificaties, jarenlange ervaring en vele bijscholingen, hebben we ondertussen een pedagogische deskundigheid opgebouwd die ervoor zorgt dat onze snuffeltjes dagelijks spelen in een omgeving die hen optimaal ondersteunt in hun ontwikkeling. 

 

Omdat we door het opvangtekort meer en meer gezinnen niet konden verder helpen, groeide het verlangen om een tweede locatie te openen en onze kennis en expertise door te geven aan een nieuwe generatie gemotiveerde kinderbegeleiders. 

In oktober 2023 werd Snuffel 2 geboren! In onze locatie in Olen-Centrum bieden we plaats aan 36 snuffeltjes.

 

Elke dag staan we met een grote lach paraat om jullie baby’s en peuters in een warme uitnodigende sfeer op te vangen.  Gezelligheid, plezier en een hechte band met elk kind staan bij ons voorop.  We willen elk kind het gevoel geven dat hij of zij er toe doet en dat hij of zij competent is.  Hun talenten gaan we samen ontdekken door voor onze snuffeltjes een pedagogisch klimaat te creëren dat hen aanzet tot zelf nadenken, creativiteit, zelf-ontdekkend leren en diepgaande zelfontwikkeling, steeds aanleunend bij hun eigen vaardigheden en interesses en hun eigen unieke pad in de ontwikkeling.  Dit alles toegedekt met een

warm dekentje van nabijheid, aandacht en liefde.  

  

Elke ouder proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen in de opvoeding van hun kind, alsook in hun maatschappelijke en sociale participatie .  Daarnaast staan we klaar om hen informationele en emotionele steun te bieden.  In onze samenwerking met de ouders trachten we een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen waarin open en eerlijke communicatie centraal staan, waarin we aandacht en respect hebben voor elkaars beleving en inbreng.  We onthalen de ouders in een inclusieve omgeving waarin ieder individu zich welkom voelt, ongeacht, taal, godsdienst, afkomst, vermogen, beperking, gezinsvorm,…  We hanteren een democratische aanpak, waarbij we elke ouder zoveel mogelijk betrekken bij de werking van de opvang en de opvoeding van hun kind.  Bovenop dit alles hebben we extra aandacht voor kwetsbare gezinnen

 

In het huishoudelijk reglement kan u een meer uitgebreide toelichting vinden over onze kwalitatieve werking.  Onze volledige visie en kwalitatief beleid staan beschreven in het kwaliteitshandboek, dat ter inzage ligt in de opvanglocatie.

  

Onze kinderbegeleiders/pedagogisch medewerkers zijn allen gekwalificeerd, vaak met een volle rugzak aan ervaring, en beschikken over het talent om kinderen onder te dompelen in een pedagogisch leerklimaat waar ze al spelend de wereld rondom hen kunnen ontdekken.  Kinderbegeleiders kunnen enkel bij Snuffel starten als zij volledig achter onze visie staan en over de vaardigheden beschikken om deze visie te projecteren op hun dagelijks handelen naar de kinderen en gezinnen toe.  Hou onze sociale media in de gaten, daar kom je al eens iets meer te weten over deze toppers! 

 

Wil je onze kindjes 'in actie' zien of ons volgen?  Klik dan onderaan op het facebook- of instragramicoontje! 
Kindjes worden niet herkenbaar in beeld gebracht, daarvoor is er een extra besloten facebookgroep.

 

Wil je meer weten over onze werking, visie, openingsuren, prijsbeleid,...? 
Raadpleeg ons huishoudelijk reglement of neem gerust contact op!